Search::

CHEMLAB Projesi

Avrupa Birliği Projesi CHEMLAB II tamamlanmış olan CHEMLAB I Projesi’nin devamıdır.

Hayat Boyu Öğrenme Programı “Leonardo Da Vinci – Yenilik Transferi” ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen CHEMLAB II Projesi kimya alanında yaşanan yetişmiş eleman açığının giderilmesine yönelik hazırlanmıştır. Proje ana hedef olarak; Almanya’da uygulanmakta olan kimya laborantı meslek eğitimini projeye katılan diğer Avrupa ülkelerine de kurmayı amaçlamaktadır. Avrupa genelinde geçerli sertifikalı eğitim programının sürdürülmesi ve öğrencilerin bitirme sınavları sonrasında “Avrupa Birliği Sertifikalı Kimya Laboratuvar Teknisyeni” unvanı ile mezun olmaları proje kapsamında uzun vadede amaçlanmaktadır.

Avrupa genelinde günümüzde çok değişik kimya laborantı meslek eğitimleri verilmektedir. Bazı ülkeler teorik ağırlıklı eğitim, hatta lisans eğitimi vermektedirler. Almanya’da ise farklı olarak çift eğitim sistemi bulunmaktadır. Bu sistem içerisinde öğrenciler, meslek eğitimlerini aldıkları okula giderken aynı zamanda öğrendiklerini bir firmada uygulamalı olarak yerine getirmektedirler. Kimya laborantı eğitimi Almanya’da senelerdir önemli bir odak noktasıdır. CHEMLAB II Projesi ile katılımcı ülkeler olan Yunanistan, Polonya ve Türkiye’de bu çift eğitim sistemini hayata geçirmek ve diğer yandan Alman eğitim sistemini Avrupa geneline uyacak şekilde değiştirmek istenmektedir.

CHEMLAB II bu sayede iyi eğitim almış kimya laborantlarının Avrupa geneline yayılmasına ve dolayısıyla katılımcı her ülkede önemli bir rol oynayan genç işsiz nüfusun azalmasına katkı sağlayacaktır.